Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

6/12/2017, Συμμετοχή Δήμου Χανίων στην εναρκτήρια συνάντηση του προγράμματος για την ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης

06.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

 

Με τη συμμετοχή της Προϊσταμένης της Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής του Δήμου Χανίων, Σεβαστής Πολυχρονάκη και του υπαλλήλου της εν λόγω Διεύθυνσης, Χαράλαμπου Λίττου, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα με επιτυχία η εναρκτήρια συνάντηση της πράξης «Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου» με ακρωνύμιο «Smart Cities», στην έδρα του επικεφαλής εταίρου, στην Πάφο της Κύπρου.

Αντικείμενο της πράξης είναι η ανάπτυξη εφαρμογών και δράσεων με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) για τη βελτίωση της αλληλεπίδρασης Δήμου και δημοτών, διαμορφώνοντας παράλληλα ένα ελκυστικό περιβάλλον για επιχειρήσεις, επισκέπτες και φορείς. Γενικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία συνθηκών συνεργασίας «έξυπνων πόλεων» μεταξύ των Δήμων Πάφου, Χανίων και Λέσβου, όπου με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών θα αναπτυχθούν συστήματα αλληλεπίδρασης πρωτίστως των Δήμων με τους δημότες και έπειτα με τις επιχειρήσεις και τους επισκέπτες τους.

Σημειώνεται ότι μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της πράξης προβλέπονται:

  • Εκπόνηση επιχειρησιακού σχεδίου για την πλήρη εφαρμογή δράσεων Smart cities - «έξυπνης πόλης για τα Χάνια»

  • Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου marketing για τον προσδιορισμό της ταυτότητας των Χανίων (City Marketing, City Branding)

  • Η ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής δημοκρατίας και συμμετοχής

  • Η συλλογή και ψηφιοποίηση υλικού φυσικού, πολιτιστικού, τουριστικού ενδιαφέροντος

  • Η ανάπτυξη εφαρμογών τουριστικής προβολής και η ανάδειξη της ταυτότητας και των ειδικών χαρακτηριστικών της πόλης μας

Ο συνολικός προϋπολογισμός της εγκεκριμένης πράξης είναι 643.000,00 €, ενώ για το Δήμο Χανίων αυτή προσεγγίζει τις 136.400,00 €. Η πράξη θα χρηματοδοτηθεί εξολοκλήρου από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Συνεργασίας V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020.

photo

photo

photo

photo