Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

26/04/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 28/4/2017

26.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:04

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 28η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 28/4/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 20614/24-4-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Σύσταση εκτελεστικής επιτροπής ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο {Δήμαρχος}

 2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης {Φραγγεδάκης}

 3. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Αποκατάσταση εκβολής ποταμού Μορώνη” {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Χανίων και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ν. Χανίων, στα πλαίσια της υποβολής πρότασης χρηματοδότησης του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας” {Δήμαρχος}

 5. Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς {Περράκη}

 6. Έγκριση προμήθειας περιοδικών για τη Δημοτική Βιβλιοθήκη και την Παιδική-Εφηβική Βιβλιοθήκη Δημοτικού Κήπου {Περράκη}

 7. Έγκριση συμμετοχής Δημοτικής Βιβλιοθήκης Χανίων στη δράση της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος για παιδιά με τίτλο “Προώθηση της Ανάγνωσης και της Δημιουργικότητας – Καλοκαιρινή εκστρατεία 2017” και υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας {Περράκη}

 8. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 273/2009 απόφασης του Δ.Σ. περί διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων δημοτικού ακινήτου {Ξανθουδάκης}

 9. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 10. Έγκριση Τελικού (τακτοποιητικού) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα της αρχικής και 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου “Ανάπλαση Αποκατάσταση Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Ξανθουδάκης}

 11. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Ανάπλαση Αποκατάσταση Επισκευή κατοικίας οικογένειας Θεοδωράκη” {Ξανθουδάκης}

 12. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων έτους 2014” {Ξανθουδάκης}

 14. Έγκριση διενέργειας εκ νέου διαγωνισμού της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων” {Βλαχάκης}

 15. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Λιοδάκης) {Βλαχάκης}

 16. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μπαρμάκα-Ποντικάκη) {Βλαχάκης}

 17. Διαγραφή οφειλής από τέλη επί των ακαθαρίστων ετών 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 και 2009 {Βλαχάκης}