Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

1/12/2017, Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 7/12/2017

01.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

Συνημμένα0:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 7/12/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 71002/1-12-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου της 13/11/2015, 25/11/2015, 9/12/2015 και 28/12/2015 {Πρόεδρος}
 2. Έγκριση 2ου/2017 πρακτικού συνεδρίασης της επιτροπής για την ονομασία και μετονομασία οδών και πλατειών Ν. Χανίων (άρθρου 8 του Ν. 3463/2006) {Πρόεδρος}
 3. Έγκριση του επιχειρησιακού (προ) σχεδίου διαχείρισης κινδύνων Δήμου Χανίων  {Δήμαρχος}
 4. Επικαιροποίηση Μνημονίου Ενεργειών Πρόληψης – Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών λόγω πλημμυρών, χιονοπτώσεων και παγετού {Δήμαρχος}
 5. Έγκριση επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Β/θμιας σχολικής επιτροπής του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}
 6. Χριστουγεννιάτικες αθλητικές διοργανώσεις Δήμου Χανίων  {Δήμαρχος}
 7. Συνδιοργάνωση των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου Χανίων με την Κ.Ε.Π.ΠΕ.ΔΗ.Χ.-ΚΑΜ και τον Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π. {Περράκη}
 8. Έγκριση ετήσιου προγράμματος δράσης ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2018 {Χαραλαμπάκης}
 9. Έγκριση προϋπολογισμού ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2018 {Χαραλαμπάκης}
 10. Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ οικονομικού έτους 2018  {Χαραλαμπάκης}
 11. Αναπλήρωση κενών θέσεων στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων από υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου Χανίων μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών του ΑΣΕΠ {Αλιφιεράκη}
 12. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης τελικής διάθεσης απορριμμάτων έτους 2018 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}
 13. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής απορριμμάτων έτους 2018 περιοχής Πεδίου Βολής Κρήτης {Αποστολάκη}
 14. Έγκριση 5ου/2017 πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 του άρθρ. 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού)  {Βλαζάκης}
 15. Διαβίβαση αίτησης για  χορήγηση ή μη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ)” κατ’ εξαίρεσιν  της υπ’ αρ. 566/97 κανονιστικής απόφασης, του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Κονταξάκης}
 16. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Χανίων με την Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία {Κονταξάκης}
 17. Έκφραση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) ξενοδοχείου “BELLA VISTA 3” {Κονταξάκης-Ξανθουδάκης}
 18. Αποζημίωση ακινήτου στην οδό Σοφοκλή Βενιζέλου στο σχέδιο πόλεως “ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ” Ροβιθάκη Γεωργίου {Κονταξάκης-Μαράκης}
 19. Καταβολή αποζημίωσης ιδιοκτησιών ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ {Κονταξάκης-Μαράκης}
 20. Έκφραση γνώμης επί μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) βάσης κινητής τηλεφωνίας ΜΑΛΑΞΑ 1200502 {Κονταξάκης-Ξανθουδάκης}
 21. Τοποθέτηση ταϊστρών και ποτιστρών για τα αδέσποτα ζώα συντροφιάς {Κονταξάκης}
 22. Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντος περιπτέρου στην οδό Ζυμβρακάκηδων 29 (ανατολική πλευρά ΚΤΕΛ) {Κονταξάκης}
 23. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές-Συντηρήσεις - Βελτιώσεις πεζοδρομίων προσβάσεων ΑΜΕΑ εντός Δ.Ε. Χανίων έτους 2017 {Ξανθουδάκης}
 24. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση αθλητικών χώρων 2017” {Ξανθουδάκης}
 25. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Ακρωτηρίου – Σούδας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}
 26. Έγκριση επιστροφής χρηματικής εγγύησης κατασκευής πεζοδρομίου (Καστρινάκης) {Ξανθουδάκης}
 27. Εντολή στο γραφείο νομικής υποστήριξης περί μη άσκησης αίτησης καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος για επικείμενα στη περιοχή “ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑ” {Μαράκης-Βλαχάκης}
 28. Έγκριση υπαγωγής στη ρύθμιση οφειλών, σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν. 4483/2017 {Βλαχάκης}
 29. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 30. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}
 31. Επιστροφή χρημάτων (Κυριαζής) {Βλαχάκης}
 32. Επιστροφή χρημάτων (Τραχαλάκης) {Βλαχάκης}