Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

28/04/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΝ 4/5/2017

29.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 21:15

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Μαΐου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

                                          Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

                                           Μανώλης Αδοντάκης

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 4/5/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ.   22025/28-4-2017  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 14/11/2016 και 23/11/2016 {Πρόεδρος}
 2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
 3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ με την επωνυμία “Σχολική Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}
 4. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου {Δήμαρχος}
 5. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ  {Δήμαρχος}
 6. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}
 7. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Πινακοθήκης {Δήμαρχος}
 8. Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων {Δήμαρχος}
 9. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων Δημάρχου Χανίων για τη μετάβαση του Δημάρχου Χανίων στο εξωτερικό {Δήμαρχος}
 10. Αποζημίωση επικειμένων στα Ο.Τ. 126,128,130 ιδιοκτησία 080203 Σχεδίου Πόλεως “Π.Ε. 1 - Π. ΣΟΥΔΑ” (Μαχαίρας Νικόλαος) {Κονταξάκης-Μαράκης}
 11. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό  αριθμό 026518 στο Ο.Τ. 633 του Σχεδίου Πόλεως “ΑΓ. ΛΟΥΚΑΣ” Δήμου Χανίων (Κώτσος Νικόλαος κ.λ.π.) {Κονταξάκης-Μαράκης}
 12. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 050304/ΟΤ190-198 Σχεδίου Πόλεως “ΒΛΗΤΕΣ” Δήμου Χανίων {Κονταξάκης-Μαράκης}
 13. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 0909005/ΟΤ1403 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΣΑΚΑΚΙ - ΧΑΡΑΚΙΑΣ” Δήμου Χανίων (Ροδοκανακη - Τόλια Αναστασία) {Κονταξάκης - Μαράκης}
 14. Καταβολή αποζημίωσης γης στην ιδιοκτησία με Κ.Κ. 061299/ΟΤ1457 Σχεδίου Πόλεως “ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ” (Ασημίδης Νικόλαος) {Κονταξάκης-Μαράκης}
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή υπηρεσίας μεταφοράς με λεωφορεία στα πλαίσια του προγράμματος ξεναγήσεων “ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ”  {Αλιφιεράκη}
 16. Συνδιοργάνωση Πασακακίου Δρόμου Υγείας {Βλαζάκης}
 17. Επιχορήγηση Σκακιστικής Ακαδημίας Χανίων {Βλαζάκης}
 18. Συνδιοργάνωση 7ης αθλητικής συνάντησης στίβου “ΧΑΝΙΑ 2017” {Δήμαρχος}
 19. Διάλυση σύμβασης κατασκευής του έργου με τίτλο “Αποστραγγιστέα έργα Δ.Δ. Μουζουρά” {Ξανθουδάκης}
 20. Παραλαβή της αρχιτεκτονικής μελέτης με τίτλο “ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ – ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}
 21. Ορισμός επιτροπής  οριστικής παραλαβής του έργου “Αβναπλάσεις πλατειών και κοινοχρήστων χώρων ΒΑΦΕ και ΦΡΕ Δ. Αποκορώνου” {Ξανθουδάκης}
 22. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός Σχεδίου Πόλεως”  {Ξανθουδάκης}
 23. Ανανέωση μελών επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}