Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

28/9/2017, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 2/10/2017

28.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 07:09

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Οκτωβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 2/10/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 56175/28-9-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση Πρακτικών Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου της 11/1/17, 26/1/17, 8/2/17, 17/2/17, 28/2/17, 5/3/17, 15/3/17, 29/3/17, 31/3/17 και 18/4/17 {Πρόεδρος}

 2. Ορθή επανάληψη της υπ'αριθμ. 559/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και κατ' επέκταση της υπ'αριθμ. 579/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 3. Ορισμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ {Δήμαρχος}

 4. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 311/2017 απόφασης του Δ.Σ., που αφορά τον ορισμό του Δ.Σ. του ΔΟΚΟΙΠΠ {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Διασυνοριακή Συνεργασία Νησιωτικών Αστικών Περιοχών για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών μέσω χρήσης συστημάτων ευφυών μεταφορών” με ακρωνύμιο “Step2Smart” στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Διαδικτυακή Υπηρεσία πρόληψης κινδύνων – πλημμύρες” με ακρωνύμιο “Ermis-F” στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” {Δήμαρχος}

 7. Έγκριση υλοποίησης της πράξης “Ανάπτυξη εφαρμογών έξυπνης πόλης σε Δήμους της Κύπρου, της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου” με ακρωνύμιο “Smart Cities” στο πλαίσιο του προγράμματος συνεργασίας INTERREGV-A “Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020” {Δήμαρχος}

 8. Συμμετοχή του Δήμου Χανίων στην “Αμφικτιονία Αρχαίων Ελληνικών Πόλεων {Δήμαρχος}

 9. Κατάταξη αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 10. Προγραμματισμός προσλήψεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2017 {Δήμαρχος}

 11. Έγκριση καταγγελίας-λύσης συμβάσεων μίσθωσης του 3ου Νηπιαγωγείου Βαμβακόπουλου, του Νηπιαγωγείου Αγιάς και του 24ου Νηπιαγωγείου Χανίων, λόγω μετεγκατάστασης σε ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου μας {Δήμαρχος}

 12. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Α/θμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Χανίων για αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ {Δήμαρχος}

 13. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Β/θμιας σχολικής επιτροπής Δήμου Χανίων για αποπληρωμή λογαριασμών ΔΕΗ {Δήμαρχος}

 14. Παραχώρηση Ναυταθλητικού Κέντρου Σούδας για διεξαγωγή παζαριού {Δήμαρχος}

 15. Δημοπράτηση Κυλικείου Δημοτικού Γηπέδου Περιβολίων {Δήμαρχος}

 16. Επιχορήγηση ΕΦΑ ΘΗΣΕΑ Περιβολίων {Δήμαρχος}

 17. Συμπλήρωση της υπ'αριθμ. 530/2017 απόφασης του Δ.Σ. η οποία τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμ. 582/2017 απόφαση, περί κινηματογράφησης σε δημόσια μέρη του Δήμου Χανίων για τις ανάγκες των γυρισμάτων της εκπομπής “Superstar” {Δήμαρχος}

 18. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων, εξόδων διανομής και αποζημίωσης του Αντιδημάρχου Χανίων κ. Γεωργίου Φραγγεδάκη για την μετακίνησή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 19. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής του κ. Δημάρχου στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 20. Έγκριση τρίτης τροποποίηση της απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του υποέργου με Α/Α/: 1 “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων” της πράξης “Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων” με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5000910 {Αλιφιεράκη}

 21. Αντιλογισμός ποσού για τη διοργάνωση του Αγροτικού Αυγούστου {Κονταξάκης}

 22. Έγκριση 3ου/2016 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων {Κονταξάκης-Ξανθουδάκης}

 23. Έγκριση προμήθειας για υλικά συντήρησης κάδων {Αποστολάκη}

 24. Επικαιροποίηση επιτροπής που αφορά παραλαβή εργασιών και ανταλλακτικών επισκευής οχημάτων {Αποστολάκη}

 25. Συνδιοργάνωση παρέλασης με την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων για τον εορτασμός της ιστορικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 {Περράκη}

 26. Συνδιοργάνωση συναυλίας με την Δημοτική Χορωδία Έγκωμης και την Χορωδία Μαντολινάτα “Αντώνης Κουστουράκης” {Περράκη}

 27. Διοργάνωση των Εκπαιδευτικών Δράσεων Cine Μαθήματα στα πλαίσια του 5ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Χανίων {Περράκη}
 28. Πληρωμή δικαστικών εξόδων {Μαράκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου “Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου” Δήμου Χανίων{Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Έργα δασικής αναψυχής ανάδειξης και προστασίας περιβάλλοντος στη νήσο Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 31. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δήμου Χανίων έτους 2015” {Ξανθουδάκης}

 32. Ματαίωση του συνοπτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια ιατροτεχνολογικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για το Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου του Δήμου Χανίων” και προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς αλλαγή των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών {Μαράκης-Βλαχάκης}

 33. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με το Φιλοζωικό Σύλλογο Χανίων {Βλαχάκης}

 34. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Παντελάκης) {Βλαχάκης}

 35. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Βολικάκης) {Βλαχάκης}

 36. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Τζαγκαράκης) {Βλαχάκης}

 37. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Μαρκάκη) {Βλαχάκης}

 38. Διαγραφή οφειλών από τέλη παρεπιδημούντων (Καμηλάκης) {Βλαχάκης}

 39. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αναγραφής εσφαλμένων ή ελλιπών στοιχείων {Βλαχάκης}

 40. Επιστροφή χρημάτων (Φραγγεδάκης Εμμ.) {Βλαχάκης}

 41. Επιστροφή χρημάτων (Βεργανελάκης) {Βλαχάκης}