Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

23/6/2017, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 26/6/2017

23.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:06

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 26/6/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 33984/21-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Συζήτηση για τα κτίρια του Πολυτεχνείου Κρήτης στο Π. Λιμάνι {Δήμαρχος}

 2. Εισήγηση επί αποτελέσματος της πρόσκλησης σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση διακήρυξης για την “προμήθεια καυσίμων για τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων και των νομικών προσώπων αυτού” με αριθμό συστήματος 40936 {Μαυρομμάτης}

 3. Εκδήλωση ενδιαφέροντος του Δήμου Χανίων για πρακτική άσκηση μαθητών ΕΠΑΣ του ΟΑΕΔ για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 {Δήμαρχος}

 4. Έγκριση μετακίνησης, εξόδων διαμονής και οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

 6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Μαράκης-Βλαχάκης}

 7. Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαδικασία του διαγωνισμού για τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες διαμονής, διατροφής, συνεδριάσεων για τη φιλοξενία αποστολών και λοιπών προσώπων του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και τουρνουά προετοιμασίας καλαθοσφαίρισης νέων ανδρών {Μαράκης-Βλαχάκης}

 8. Συνδιοργάνωση 3 on 3 streetball – τάπα στην βία και στον ρατσισμό {Βλαζάκης}

 9. Έγκριση χώρων διεξαγωγής και μεταφοράς παιδιών του ολοήμερου αθλητικού - οικολογικού σχολείου 2017 {Βλαζάκης}

 10. Έγκριση 3ου/2017 πρακτικού της επιτροπής του Ν. 3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 11. Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης – Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Εφορείας Αρχαιοτήτων και του Δήμου Χανίων Έκθεσης με τίτλο: 100 posters for Crete με την συμμετοχή 100 σχεδιαστών γραφιστικής από την Ελλάδα και την Κύπρο {Περράκη}

 12. Συνδιοργάνωση παράλληλων εκδηλώσεων στα πλαίσια του Διεθνές Φεστιβάλ DANCE DAYS ΧΑΝΙΑ 2017 {Περράκη}

 13. Δωρεάν παραχώρηση της χρήσης της οικίας του Ελευθερίου Βενιζέλου στις Μουρνιές στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" {Περράκη}

 14. Διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων εκτός της πόλης των Χανίων για τον μήνα Ιούλιο {Περράκη}

 15. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περίπτερο {Κονταξάκης}

 16. Επικαιροποίηση της υπ'αριθμ. 366/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορά τροποποίηση σχεδίου πόλεως στα Λενταριανά {Μαράκης}

 17. Καταβολή αποζημίωσης γης σε ακίνητο της περιοχής “ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑΣ” {Κονταξάκης-Μαράκης}

 18. Τροποποίηση – αναθεώρηση για Σ.Δ. και λοιπούς όρους δόμησης σε τμήμα των ΟΤ 1, 1Α, Γ943 της εγκεκριμένης πολεοδομικής μελέτης Νέας Χώρας {Κονταξάκης-Μαράκης}

 19. Αίτημα του Καποκάκη Χρήστου για προσκύρωση τμημάτων κοινοχρήστων χώρων, στο ακίνητο με Κ.Κ. 010509 στο ΟΤ184 της περιοχής “Δασύλιο Αγροκηπίου Σούδας” {Κονταξάκης-Μαράκης}

 20. Επικαιροποίηση – Τροποποίηση της με αρ. 32/2013 και τροποποίηση της υπ'αριθμ. 1053/2015 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων, περί χρηματικών εισφορών ιδιοκτησιών στην περιοχή “ΚΑΛΥΚΑΣ ΙΙ” {Κονταξάκης-Μαράκης}

 21. Έκδοση απόφασης σχετικά με ακύρωση της υπ'αριθμ. 9664/24-7-2009 (ΦΕΚ 400/ΑΑΠ/13-8-2009) απόφασης Νομάρχη Χανίων, με θέμα “Τροποποίηση εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως Χανίων στα ΟΤ Γ1215 & ΟΤ Γ1218 στην περιοχή Κόκκινο Μετόχι – Χρυσοπηγή του Δήμου Ελ. Βενιζέλου” {Κονταξάκης-Μαράκης}

 22. Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 033216 στο ΟΤΓ930 του σχεδίου πόλεως 'Άγιος Ιωάννης του Δήμου Χανίων (Παπαδάκης Ανδρέας, Παπαδάκη 'Αννα & Πετακάκη Μαρία) {Κονταξάκης-Μαράκης}

 23. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων {Βαρδάκης}

 24. Έγκριση τροποποίησης υψομετρικών μελετών οδικών τμημάτων πράξης εφαρμογής ΚΟΚ Μετόχι της Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου του Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση 3ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Κατασκευή στεγάστρου κερκίδων δημοτικού γηπέδου Περιβολίων” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση 4ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Ανακατασκευή δημοτικού γηπέδου Περιβολίων” {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων (καθαρισμός και σάρωση οδών) {Ξανθουδάκης}

 28. Διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 29. Ανάθεση εργασιών συντήρησης – υποστήριξης των διοικητικών και οικονομικών εφαρμογών της εταιρίας Alfaware σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2Β Ν.4412/2016 {Βλαχάκης}

 30. Χρηματοδότηση της ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ {Βλαχάκης}

 31. Απόδοση επιχορήγησης στη Δημοτική Πινακοθήκη, νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (ΝΠΔΔ) που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Βλαχάκης}

 32. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2017 της παιδικής εξοχής – κατασκήνωσης Καλαθά {Βλαχάκης}

 33. Ανάκληση των υπ'αριθμ. 180/2017 και 405/2017 αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού εκτιμητικής επιτροπής {Βλαχάκης}

 34. Επιστροφή χρημάτων (Καραβάνος Α.Ε.) {Βλαχάκης}

 35. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Βογιατζής) {Βλαχάκης}

 36. Διαγραφή οφειλής από εισφορά σε χρήμα (Κουτσουμπού) {Βλαχάκης}

 37. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Μπατάκης) {Βλαχάκης}

 38. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Θεοδωρίδης) {Βλαχάκης}

 39. Διαγραφή οφειλών από δημοτικά τέλη, δημοτικό φόρο και ΤΑΠ {Βλαχάκης}