Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

24/03/2017, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου Την 29/3/2017

24.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 29η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 29/3/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 15024/24-3-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 8/7/2016, 25/7/2016, 17/8/2016, 30/8/2016 και 12/9/2016 {Πρόεδρος}

 2. Έκδοση ψηφίσματος για τη στήριξη πολιτών ΑμΕΑ με οφειλές στον ΟΑΕΕ {Αλιφιεράκη}

 3. Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης για τη διοργάνωση της εκδήλωσης με τίτλο “Μια γιορτή για τη Γυναίκα και την Άνοιξη” στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης με κωδικό ΟΠΣ 5000910 “Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 4. Έγκριση συνδιοργάνωσης εσπερίδας με κεντρικό τίτλο “Δυνατότητες εργασίας και Απασχόλησης στα Χανιά – Προγράμματα Απασχόλησης” και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή της {Αλιφιεράκη}

 5. Έγκριση διοργάνωσης εκδήλωσης για το εργαστήρι εμψύχωσης θεατρικού παιχνιδιού για παιδιά με ειδικές ανάγκες και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή του {Αλιφιεράκη}

 6. Εκποίηση ακινήτου {Βλαχάκης}

 7. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την τουριστική προβολή Δήμων Πλατανιά, Κισάμου, Καντάνου-Σελίνου, Σφακίων, Γαύδου, Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και Ε.Β.Ε. Χανίων, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης {Δήμαρχος}

 8. Διοργάνωση του 1st Hellenic Chinese Congress on Health υπό την αιγίδα του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 9. Συνδιοργάνωση 2ου Μαραθωνίου Κρήτης – Crete Marathon {Δήμαρχος}

 10. Συνδιοργάνωση αγώνων φιλανθρωπικού χαρακτήρα {Δήμαρχος}

 11. Πρόσληψη τεσσάρων (4) ατόμων κλάδου ΔΕ με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δυο (2) μηνών τετράωρης απασχόλησης εποχικών αναγκών του Τμήματος Τουρισμού της Δ/νσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης {Δήμαρχος}

 12. Ορισμός εκπροσώπου για τη συμμετοχή στη γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (ΦΕΚ Α 16), για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων, ευρισκόμενα στο λιμάνι της Σούδας {Δήμαρχος}

 13. Τιμητική εκδήλωση προς τιμή των εργαζομένων στο Δήμο Χανίων, οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν το 2016 {Δήμαρχος}

 14. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα στις 3 και 4 Απριλίου 2017 {Δήμαρχος}

 15. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 62/2017 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης του προϋπολογισμού της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Βαρουδάκης}

 16. Ανάκληση της υπ' αριθμ. 63/2017 απόφασης του Δ.Σ. και λήψη νέας περί έγκρισης Στοχοθεσίας της Δημοτικής Πινακοθήκης Χανίων οικονομικού έτους 2017 {Βαρουδάκης}

 17. Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2017 (επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων) {Μαράκης}

 18. Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 49/2017 απόφασης της Ο.Ε. και κατ' επέκταση της υπ' αριθμ. 96/2017 απόφασης Δ.Σ., που αφορά την υποχρεωτική αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2017 {Μαράκης}

 19. Έγκριση διενέργειας προμήθειας επιβατηγών οχημάτων για το Δήμο Χανίων για το έτος 2017 {Αποστολάκη}

 20. Έγκριση προμήθειας δύο (2) απορριμματοφόρων με πλάκα συμπίεσης (τύπου πρέσας) χωρητικότητας δεκαέξι (16) κυβικών μέτρων (m3) έκαστο» {Αποστολάκη}

 21. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια απορριμματοφόρων και επιβατικών οχημάτων για το έτος 2017 {Αποστολάκη}

 22. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα 117 χρόνια από την καθέλκυση του Θ/Κ Αβέρωφ {Περράκη}

 23. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπ/σης Δήμου Χανίων για αποπληρωμή ΔΕΗ από Ιούνιο2016 έως Δεκέμβριο 2016 {Περράκη}

 24. Έγκριση 1ου/2017 πρακτικού της επιτροπής του Ν.3463/2006 άρθρο 199 παρ. 6 (αχρήστου υλικού) {Βλαζάκης}

 25. Δωρεά φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού στη Σχολική Κοινότητα 2ου Ειδικού Δημοτικού/2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 26. Πρωτόκολλο Διοικητικής Αποβολής στην Τοπική Κοινότητα Απτέρων {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις Δημοτικών κτιρίων (εκτός σχολικών) εκτός Δ.Ε. Χανίων» {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου «Συντηρήσεις – Επισκευές Δημοτικών Κτιρίων (εκτός σχολικών κτιρίων) Δ.Ε. Χανίων έτους 2017» {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση μελέτης – τρόπου εκτέλεσης του έργου «Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη» {Ξανθουδάκης}

 30. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υφιστάμενων δρόμων εκτός σχεδίου πόλεως” {Ξανθουδάκης}

 31. Ορισμός επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου “Βελτίωση οδικού δικτύου οικισμού Χορδακίου” {Ξανθουδάκης}

 32. Σύσταση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου “Διαμορφώσεις Κοιμητηρίων” {Ξανθουδάκης}

 33. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντηρήσεις – Ανακαινίσεις Δημοτικών Κτιρίων» {Ξανθουδάκης}

 34. Έγκριση 1ου τακτοποιητικού – τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Επισκευές – Συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και παιδικών χαρών» {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Αποκατάσταση Προσβασιμότητας Πεζοδρομίων οδού Ι. Κορνάρου Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 36. Συγκρότηση επιτροπής Αγροτικού Αυγούστου έτους 2017 {Κονταξάκης}

 37. Λήψη απόφασης σχετικά με κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της εταιρείας “ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΜΕΓΑ ΜΑΡΚΕΤ Α.Ε.” {Κονταξάκης}

 38. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Επιχείρηση αναψυχής – λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών & μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος” κατ' εξαίρεση της υπ' αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Κονταξάκης}

 39. Έγκριση διενέργειας και συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια δυο (2) συσκευών αυτόνομης πρόσβασης ατόμων με κινητικά προβλήματα στη θάλασσα {Βλαχάκης}

 40. Ετήσια τακτική επιχορήγηση στο Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας – ΔΟΚΟΙΠΠ ΝΠΔΔ που εποπτεύεται από το Δήμο Χανίων {Βλαχάκης}

 41. Επιστροφή χρημάτων (Ροδολάκη Μαρία) {Βλαχάκης}

 42. Διαγραφή οφειλών από εισφορά σε χρήμα (Γυμπάκη-Ροδολάκη) {Βλαχάκης}

 43. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή εξόφλησής τους ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 44. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων {Βλαχάκης}