Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/03/2017, ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

10.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:03

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 15η του μηνός Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 15/3/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 12289/10-3-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Τροποποίηση της υπ'αριθμ. 171/2015 απόφασης του Δ.Σ., περί έγκρισης κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου {Πρόεδρος}

 2. Ορισμός ορκωτών ελεγκτών για τη διενέργεια τακτικού διαχειριστικού ελέγχου της κοινωφελούς επιχείρησης με το διακριτικό τίτλο “ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ” κατά τη διαχειριστική περίοδο έτους 2016 {Βαρουδάκης}

 3. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου για τις ανάγκες του έργου “Κέντρο Κοινότητας Δήμου Χανίων” {Δήμαρχος}

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων έτους 2017 – Συμβάσεις μίσθωσης έργου {Δήμαρχος}

 5. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στο Ηράκλειο {Δήμαρχος}

 6. Έγκριση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής του Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα στις 17 και 18 Μαρτίου 2017 {Δήμαρχος}

 7. Ορισμός μελών για την επιτροπή παραλαβής του διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων ειδών εκτυπωτών, φωτοτυπικών και fax” {Δήμαρχος}

 8. Συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα “Προαγωγή της υγείας μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής” {Δήμαρχος}

 9. Έγκριση απογραφής έναρξης 31/12/2013, έγκριση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων χρήσεων 2014 και 2015, παρουσίαση εκθέσεων των ορκωτών λογιστών ελεγκτών για τις εν λόγω χρήσεις {Αλιφιεράκη}

 10. Συνδιοργάνωση δράσης προληπτικής Ιατρικής με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία {Αλιφιεράκη}

 11. Έγκριση καταβολής χρηματικού βοηθήματος σε άπορο δημότη {Αλιφιεράκη}

 12. Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΚΥΔΩΝ ΑΕ {Πουλιδάκης}

 13. Έγκριση έκδοσης του ετήσιου τόμου “Εν Χανίοις” και ορισμός συντακτικής επιτροπής και επιμελητή {Περράκη}

 14. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης για το πολιτικό μνημόσυνο του Ελευθερ'ίου & Σοφοκλή Βενιζέλου {Περράκη}

 15. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Περιφέρεια Κρήτης, την Περιφερειακή Ενότητα Χανίων και το Μουσικό Σύνολο VAMOS {Περράκη}

 16. Συνδιοργάνωση με την Δ/νση Π/θμιας Εκπ/σης Χανίων και το 3ο Δημοτικό Σχολείο Χανίων εκπαιδευτικής δράσης στη περιοχή της Σπλάντζιας με θέμα “Η πλατεία Σπλάντζιας του Χθες και του Σήμερα” {Περράκη}

 17. Έγκριση απολογισμού της σχολικής επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το οικονομικό έτος 2016 {Κονταξάκης}

 18. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Σωκράτης) του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περιπτέρου {Κονταξάκης}

 19. Ορισμός επιτροπής για την παραλαβή της υπηρεσίας “Ανάδειξης Μονοπατιών στα πλαίσια της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού” {Κονταξάκης}

 20. Απόρριψη αιτήματος για καθορισμό θέσεων στάσιμου υπαίθριου εμπορίου {Κονταξάκης}

 21. Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2016 {Βλαζάκης}

 22. Αντικατάσταση μελών επιτροπών {Ξανθουδάκης}

 23. Δωρεά φυσικοθεραπευτικού εξοπλισμού στη σχολική Κοινότητα 2ου Ειδικού Δημοτικού / 2ου Ειδικού Νηπιαγωγείου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 24. Έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής {Ξανθουδάκης}

 25. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 26. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Θερίσου – Νέας Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 27. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Ακρωτηρίου Σούδας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 28. Έγκριση μελέτης και τρόπου εκτέλεσης του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 29. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}

 30. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών – Τελικού – Τακτοποιητικού του έργου “ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ” {Ξανθουδάκης}

 31. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΘΕΡΙΣΟΥ” {Ξανθουδάκης}

 32. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Επισκευές – συντηρήσεις σε σχολικά κτίρια του Δήμου Χανίων 2014” {Ξανθουδάκης}

 33. Ορισμός επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 34. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Τοπική οδοποιία Λιμάνι – Κόρφος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 35. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναβάθμιση και επέκταση δικτύων ύδρευσης και σύνδεσή τους με τα υφιστάμενα δίκτυα Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Υγρομόνωση – Θερμομόνωση οροφής κτιρίου Τμήματος Πρασίνου {Ξανθουδάκης}

 37. Λειτουργία Τεμένους Γιαλί Τζαμισί Ενετικού Λιμένα Χανίων {Βλαχάκης}

 38. Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού της εργασίας “Ναυαγοσωστική κάλυψη – προστασία παραλιών Δήμου Χανίων” {Βλαχάκης}

 39. Ορισμός επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια τροφίμων του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 40. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των νομικών του προσώπων {Βλαχάκης}

 41. Καταβολή εξόδων παράστασης σε Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και μέλη του Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. (ΔΟΚΟΙΠ, Δημοτικό Γηροκομείο, Λιμενικό Ταμείο, Δημοτική Πινακοθήκη) του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 42. Ορισμός δευτεροβάθμιας επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών με απευθείας ανάθεση για το έτος 2017 {Βλαχάκης}

 43. Ορισμός επιτροπής άρθρου 7 του Π.Δ. 270/81 (εκτιμητική επιτροπή διαγωνισμών) για το έτος 2017 {Βλαχάκης}

 44. Εκποίηση ακινήτου {Βλαχάκης}

 45. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια χαρτών της Παλιάς Πόλης Χανίων {Βλαχάκης}

 46. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Παπαδάκη) {Βλαχάκης}

 47. Διαγραφή οφειλής από αυθαίρετο (Ευσταθίου) {Βλαχάκης}

 48. Διαγραφή οφειλής από τέλος αποκομιδής & διάθεσης απορριμμάτων 2016 {Βλαχάκης}

 49. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 50. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωση τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 51. Επιστροφή χρημάτων {Βλαχάκης}