Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

13/04/2017, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, 18 Απριλίου 2017, ώρα 15:30

13.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:04

Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 18η του μηνός Απριλίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης 

 

 

Συνημμένα:

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 18/4/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 18996/13-4-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Έγκριση πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου στις 21/9/16, 28/9/16, 3/11/16 και 7/11/16 {Πρόεδρος}

 2. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης έτους 2017 μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, Περιφέρειας Κρήτης, Δήμου Χανίων, ΠΕΔ Κρήτης και του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κρήτης Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ {Δήμαρχος}

 3. Σύσταση εκτελεστικής επιτροπής ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο {Δήμαρχος}

 4. Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου έτους 2017 {Δήμαρχος}

 5. Προγραμματισμός προσλήψεων Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου έτους 2017, με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου {Δήμαρχος}

 6. Αίτημα πρόσληψης προσωπικού για τα “Προγράμματα Άθλησης για Όλους” περιόδου 2017-2018 {Δήμαρχος}

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης {Φραγγεδάκης}

 8. Αναμόρφωση σχετικά με ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, που αφορούν την συνδιοργάνωση για την διεξαγωγή των 16ων Βενιζελείων {Μαράκης-Βλαχάκης}

 9. Εξέταση αιτημάτων μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων {Μαράκης-Βλαχάκης}

 10. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 120114 (120114Α, 120114Β, 120114Γ) και 120115 στα Ο.Τ. 1034 και 1034Α του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” για τη δημιουργία παιδικής χαράς (Τσατσαρώνης Θεόδωρος κλπ) {Μαράκης}

 11. Συμβιβαστική απαλλοτρίωση των ιδιοκτησιών με κ.α. 121004 στα Ο.Τ. Γ1050, 1050Α & 1051 και 121005 στο Ο.Τ. Γ1051 του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” (Γυμπάκη-Ροδολάκη Ειρήνη) του σχεδίου πόλεως “Χαλέπα” για τη δημιουργία παιδικής χαράς (Τσατσαρώνης Θεόδωρος κλπ) {Μαράκης}

 12. Διοργάνωση του Διεθνές Φεστιβάλ Chania Rock Festival με την αρωγή του Δήμου Χανίων {Περράκη}

 13. Επιχορήγηση του Πολιτιστικού Συλλόγου Ελλήνων Ρομ Νομού Χανίων “Η Αναγέννηση” {Περράκη}

 14. Δράση για την αποτροπή της βίας κατά των γυναικών {Αλιφιεράκη}

 15. Έγκριση Συνδιοργάνωσης 1ης Επιστημονικής Συνδιάσκεψης Πόλης για τον Εθελοντισμό, την Κοινοτική Ενδυνάμωση – Δράση και την ΔΒΜ στα Χανιά και ψήφιση πίστωσης για την υλοποίησή της {Αλιφιεράκη}

 16. Επιχορήγηση του συλλόγου “Η ΣΤΟΡΓΗ” για τη δομή της “ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ” {Αλιφιεράκη}

 17. Επιχορήγηση της “Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Παίδων – Παράρτημα Χανίων – Κέντρο Δρ. Μαρίας Τζαμαριουδάκη” {Αλιφιεράκη}

 18. Επιχορήγηση του “Παραρτήματος Προστασίας Παιδιών και Νέων Χανίων” {Αλιφιεράκη}

 19. Επιχορήγηση του μη κερδοσκοπικού συλλόγου Εθελοντικής Προσφοράς και στήριξης “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ” {Αλιφιεράκη}

 20. Διοικητική αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Νουσιάδης Στέφανος) του αυθαιρέτως εκμεταλλευομένου περιπτέρου {Κονταξάκης}

 21. Επανεξέταση αίτησης για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας “Αποθήκη Φέρετρων” κατ'εξαίρεση της υπ'αριθμ. 566/97 κανονιστικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου {Κονταξάκης}

 22. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Δ/νσης Ναυτικών Όπλων, Ναυστάθμου Κρήτης {Αποστολάκη}

 23. Έγκριση Σχεδίου Σύμβασης αποκομιδής και εναπόθεσης απορριμμάτων έτους 2017 περιοχής Δ/νσης Καυσίμων του Ναυστάθμου Κρήτης {Αποστολάκη}

 24. Έγκριση προμήθειας για κάδους απορριμμάτων {Αποστολάκη}

 25. Ανανέωση μελών επιτροπής καθαριότητας του Δήμου Χανίων {Αποστολάκη}

 26. Συνδιοργάνωση των 16ων Βενιζελείων με το Ναυτικό Όμιλο Χανίων {Βλαζάκης}

 27. Τουρνουά μπάσκετ αλληλεγγύης Χανίων 2017 {Βλαζάκης}

 28. Συνδιοργάνωση ορεινού αγώνα Samaria Run {Βλαζάκης}

 29. Συνδιοργάνωση 8ου Ιστορικού CIRCUIT ΧΑΝΙΑ {Βλαζάκης}

 30. Συνδιοργάνωση Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και Τουρνουά προετοιμασίας καλαθοσφαίρισης νέων ανδρών (U-20) {Βλαζάκης}

 31. Έκθεση για την Αίτηση Θεραπείας της εταιρείας “P & C Development SA” αναδόχου του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΕΛΩΝΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» κατά της απόφασης Δ/ντή Δ/νουσας Υπηρεσίας 43414/28-7-2016 περί επιβολής ποινικής ρήτρας {Ξανθουδάκης}

 32. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 33. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου “Διαγραμμίσεις οδών Δήμου Χανίων 2015” {Ξανθουδάκης}

 34. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Αναπλάσεις οικισμών Δήμου Γαύδου, Καστρι, Άμπελος, Βατσιανά” Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 35. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση και Διαρρύθμιση του κτιρίου του Παλαιού Τελωνείου για τη δημιουργία Κέντρου Πολλαπλών Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων” {Ξανθουδάκης}

 36. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου “Κατασκευή Κέντρου Υγείας Αστικού Τύπου και Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου στο Δήμο Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 37. Διοικητική Αποβολή μισθωτή περιπτέρου (Oz Eyup) επί των οδών Κ. Μητσοτάκη & Γκερόλα {Βλαχάκης}

 38. Διαγραφή οφειλών από αυθαίρετο {Βλαχάκης}

 39. Επιστροφή χρημάτων (Λυμπεράκης) {Βλαχάκης}