Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

30/6/2017, Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου την 5/7/2017

30.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την του μηνός Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 5/7/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 36096/30-6-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Λήψη απόφασης σχετικά με την αποδοχή προσωρινά των υπηρεσιών του προσωπικού (ΥΕ & ΔΕ) που παρείχε πραγματικά τις ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας την 7/6/2017 και μέχρι το αργότερο την 31/3/2018 σύμφωνα με το Ν. 4479/2017 {Δήμαρχος}

 2. Ορισμός Προέδρου στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Χανίων {Δήμαρχος}

 3. Έγκριση αποτελέσματος της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου σύμβασης για την υπηρεσία: “ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΔΙΑΜΟΝΗΣ, ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (U-20)” {Μαυρομμάτης}

 4. Προμήθεια αστικού εξοπλισμού (ιστοί) για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων {Μαυρομμάτης}

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης καταχώρησης στα πλαίσια της τουριστικής προβολής στην ιστοσελίδα του ομίλου Δούση {Αλιφιεράκη}

 6. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για παροχή υπηρεσιών για τη μέτρηση της ικανοποίησης επιβατών κρουαζιέρας του Λιμένα Σούδας, έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης {Αλιφιεράκη}

 7. Χορήγηση άδειας στον Αντιδήμαρχο Χανίων Νικόλαο Βλαζάκη {Βλαζάκης}

 8. Παραχώρηση γηπέδου Νεροκούρου {Βλαζάκης}

 9. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Μοναχής Ελιάς {Βλαζάκης}

 10. Παραχώρηση αθλητικού κέντρου Χαρωδιάς {Βλαζάκης}

 11. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του έργου “Διαμόρφωση ανοικτού αθλητικού κέντρου Αμπεριάς” {Ξανθουδάκης}

 12. Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου “Διαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου” Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}

 13. Έγκριση 3ου τελικού - τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί 'Αμπελος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}

 14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου “Συντήρηση υποδομών οδών Δ. Χανίων έτους 2016” {Ξανθουδάκης}

 15. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής της υπηρεσίας καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων (καθαρισμός και σάρωση οδών) {Ξανθουδάκης}

 16. Σύσταση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Τοπική Οδοποιία Καστρί 'Άμπελος Δήμου Γαύδου” {Ξανθουδάκης}