Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

29/11/2017, Διαδικασίες χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017 που έπληξαν τα Χανιά σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν.4501/2017

29.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

 

Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους Δημότες που επλήγησαν από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017 ότι δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΑΕΦΚ-ΚΕ/οικ.1720/Α32 (ΦΕΚ 4155/28-11-2017τεύχος Β'), όπως τροποποιήθηκε με το ΦΕΚ 4329/τ’.Β/12.12.2017 με την οποία ορίζεται η διαδικασία χορήγησης επιδόματος προς πληγέντα φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις από την πλημμύρα της 26ης Οκτωβρίου 2017. Σύμφωνα με την ανωτέρω, χορηγείται επίδομα πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ ανά κατοικία και οχτώ χιλιάδων (8.000)ευρώ ανά επιχείρηση. Στο ΦΕΚ (που επισυνάπτεται) καθορίζονται οι προθεσμίες, οι γενικοί όροι, ο τρόπος και τα δικαιολογητικά. χορήγησης του επιδόματος,

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ανωτέρω ΚΥΑ, (συνημμένη η ΚΥΑ ) καθώς και στον ιστότοπο της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών (Δ.Α.Ε.Φ.Κ., τέως Υ.Α.Σ. ή στον ιστότοπο www.yas.gr ) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο τηλεφωνικό κέντρο 210 8704700

Διαδικασία χορήγησης επιδόματος

 

----------------------------------------

Σχετικό άρθρο

Οριοθέτηση περιοχών, που επλήγησαν από τις πλημμύρες της 11ης Φεβρουαρίου & 26ης Οκτωβρίου 2017 στον Δήμο Χανίων - Διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής