Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

6/4/2017, Δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου

06.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:27

Ο Δήμος Χανίων επισημαίνει την απαιτούμενη διαδικασία για τη Χορήγηση Άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, μετά την με αρ. 87/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί "Έγκρισης Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Χανίων”.


Ακολούθως, για τη χορήγηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στο Τμήμα Εσόδων της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων (Κυδωνίας 29, Χανιά) τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά.


Περισσότερες πληροφορίες, όπως και για τις λοιπές περιπτώσεις χορήγησης άδειας κοινόχρηστου χώρου, μπορείτε να βρείτε εδώ

Τηλ. επικοινωνίας : 2821 3 41756, εσωτ . 4, 5 .

 

Δικαιολογητικά

Έλεγχος νομιμότητας του Κανονισμού παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χανίων