Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

12/6/2017, Ειδική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 16/6/2017

12.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:06

Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 16η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων με θέματα:


1. Έγκριση οικονομικού απολογισμού Δήμου Χανίων έτους 2015
2. Προέλεγχος – Προέγκριση οικονομικών καταστάσεων 2015 (Ισολογισμός, κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης και προσαρτήματος) και σύνταξη έκθεσης


Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου


                 Μανώλης  Αδοντάκης