Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

16/11/2017, Eιδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 20/11/2017 και ώρα 18:00

16.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 20η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

 

1) Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθμ. 573/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2018

 

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

Μανόλης Αδοντάκης