Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

20/03/2017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ (ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ)

20.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:03

 

Ο Δήμος Χανίων καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη της Χρυσοπηγής στις 20 και 21 Απριλίου να καταθέσουν αίτηση στην Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου Χανίων (Κ. Κριάρη 40, Μέγαρο Πάνθεον, 1ος όροφος) μέχρι και την Τρίτη 4 Απριλίου 2017.

 

Τα επιτρεπόμενα πωλούμενα είδη σύμφωνα με την με αριθμό 315/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων είναι οικιακής χρήσης, ένδυσης – υπόδησης, δώρων, λαϊκής τέχνης, βιβλία, εκκλησιαστικά είδη, ξηροί καρποί και ζαχαρώδη προϊόντα.

 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι κάτοχοι άδειας υπαίθριου εμπορίου καθώς και οι αδειούχοι εμπορικών δραστηριοτήτων για τα παραπάνω αναφερόμενα είδη.

 

Η αίτηση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986 και άρθρο 3 Ν. 2690/1999) θα συνοδεύεται απαραίτητα από τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικού δελτίου ταυτότητας.

2. Έναρξη στην Εφορία (για τους αδειούχους εμπορικών δραστηριοτήτων).

3. Άδεια άσκησης υπαίθριου εμπορίου (εφόσον διαθέτει).

4. Δημοτική ενημερότητα (περί μη οφειλής στο Δήμο).

 

Επίσης θα αναφέρονται σε αυτήν οι μέρες που θα συμμετέχουν, ο αριθμός των θέσεων, τα είδη προς πώληση που επιθυμούν οι ενδιαφερόμενοι καθώς και τα πλήρη στοιχεία τους.

 

Οι άδειες θα εγκριθούν με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

Σύμφωνα με την υπ. αρ. 898/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων το κόστος συμμετοχής ανά θέση είναι 20,00 ευρώ.

 

Για να χορηγηθεί η ατομική άδεια συμμετοχής θα πρέπει να προσκομιστεί η απόδειξη είσπραξης από την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου Χανίων.