Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

28/8/2017, Συνεδρίαση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης: Στις 4/9/2017

28.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

 

Η συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ 2α του Ν.3852/2010 θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29), την Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων, έτους 2018.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων, οικ. έτους 2018.

 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 (άρθρο 76 παρ 3 του Ν.3852/2010).