Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

17/11/2017, Δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

17.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:11

Θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 24η του μηνός NOEMΒΡΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1.ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΠΕΡΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ Η ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΝΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ -ΟΔΟΥ ΖΥΜΒΡΑΚΑΚΗΔΩΝ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

2.ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΗ Η ΜΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ ΗΛΙΑΚΗΣ -ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΟΕ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

3.ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΪΣΤΡΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΕΥΤ. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

4.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ - ΒΡΟΝΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΣΟΦΟΚΛΗ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΜΕΤΟΧΙ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι.ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

6.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142 ΤΟΥ ν. 4495/2017
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι.MΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-BELLA VISTA
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Γ.ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

8.ΕΚΦΡΑΣΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΠΙ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ
εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ


ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ