Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/6/2017, Πρόσκληση συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 7/6/2017

02.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:06

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 7 του μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΤETAΡΤΗ και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -P- PUBLIC 2017

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΦΟΙ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΙ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος -Πρόεδρος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ --ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε- -

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρόεδρος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ -ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρόεδρος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

6. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος Πρόεδρος κ. ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλοςή αρμόδιος υπάλληλο

 

7. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ..ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8. ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΝΟΙΞΗΣ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ -ΚΟΥΜΠΕ ΜΟΥΡΝΙΩΝ -ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ -ΠΑΣΑΚΑΚΙ -ΧΑΡΑΚΙΑΣ ΑΙΤΗΜΑ ΚΟΥΤΣΑΥΤΑΚΗΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

10. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΙΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΝΩ ΣΟΥΔΑ-ΞΗΡΟΥΧΑΚΗ-ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

11. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΙΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΕΝΤΑΡΙΑΝΑ -ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

12. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΜΟΝΤΕ ΒΑΡΔΙΑ -ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ