Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

7/12/2017, Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στις 11/12/2017

07.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η του μηνός ΔΕΚEMΒΡΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ-Ι.Ι.Ε.Κ (ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ)

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

2.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΥΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ -ΚΥΤΤΑΡΟ ΧΑΛΕΠΑΣ

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

ΑΙΤΗΜΑ

3.ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 142 Ν. 4495/2017

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Αποζημίωση ακινήτου στην οδό Παπαναστασίου σχέδιο πόλης Κάτω Σούδας

εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ.ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5.ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΑΔΕΛΦΟΙ Ι. ΠΕΡΟΓΙΑΝΝΗ Ο.Ε.”

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

6. Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος εταιρείας “Σ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ-Χ.ΜΑΘΙΟΥΛΑΚΗΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7.ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ- ΣΑΡΙΚΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ