Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/2/2017, Επανάληψη ματαιωθείσας συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: Στις 6/2/2017

02.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:02

Μετά τη ματαίωση της κατά την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 30-1-2017 ύστερα από την υπ' αριθμό 3805/26-1-2017 πρόσκληση συνεδρίασης, επειδή δεν υπήρξε απαρτία, νέα δημόσια συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 6 Φεβρουαρίου έτους 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 ,με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης, που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87, αν κατά τη δεύτερη συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΑΤΑΙΩΘΕΙΣΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.Κοπή Δέντρου (μικρή καρυδιά) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

2.Αίτημα Δήμου Ρεθύμνης περί παραχώρησης Πλατείας Δημοτικής Αγοράς στο πλαίσιο του Ρεθεμνιώτικου Καρναβαλιού 2017 εισηγητής αρμόδια Αντιδήμαρχος κ. Βαρβάρα Περάκη ή αρμόδιος υπάλληλος

3.Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου επι της Πλατείας 1866 (έναντι s/m ΣYN.KA) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

4.Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου Δημοτική Ενότητα Δαράτσου εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Απομάκρυνση ή διατήρηση περιπτέρου Ακτή Κουντουριώτη εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

6.Αιτήματα πολιτών περι μετακινήσεων κάδων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Φραγγεδάκης ή αρμόδιος υπάλληλο

7.Λήψη απόφασης περί Λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Νεκταρίου Ξενάκη) εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

8. Γνωμοδότηση για καθορισμό θέσης υπαίθριου εμπορίου (αίτημα Μαρίνου Χρηστίδη)εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

9.13η Απόφαση Πολεοδομικών Θεμάτων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

10.14η Απόφαση Πολεοδομικών Θεμάτων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

11.16η Απόφαση Πολεοδομικών Θεμάτων εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. Μαράκης ή αρμόδιος υπάλληλος

12.Οριστική Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΥΕ MARKS AND SPENSER Μαρινόπουλος εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

13.Ανάκληση άδειας λειτουργίας καταστήματος ΗΛΙΑΚΗΣ-ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. Πουλιδάκης ή αρμόδιος υπάλληλος

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ