Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

5/9/2017, Επανάληψη συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2018 και της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2018

05.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:09

Λόγω έλλειψης απαρτίας στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης (άρθρο 76 παρ. 3 του Ν.3852/2010), της 4ης Σεπτεμβρίου 2017, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται την 5η Σεπτεμβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (Δημαρχείο Χανίων, Κυδωνίας 29) με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:1) Γνωμοδότηση επί του τεχνικού προγράμματος του Δήμου Χανίων έτους 2018.

2) Γνωμοδότηση ενόψει της σύνταξης του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικ. έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης

 

 

 

Γεώργιος Φραγγεδάκης

Αντιδήμαρχος