Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

17/02/2017, Πρόσκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 21/02/2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ

17.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:02

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 21η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι.ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

2.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

3.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

4.ΚΟΠΗ ΦΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5.Συμβιβαστική προσκύρωση στο ακίνητο με κτηματολογικό αριθμό 034324 στο Ο.Τ. Γ154-916 του σχεδίου πόλεως «Αγ. Ιωάννης» Δήμου Χανίων (Τραχαλάκης Γεώργιος, Τραχαλάκη Αργυρώ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

6.ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ 02Ν/ΟΤ118 ΣΤΗΝ 2/98 ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΤΩ ΣΟΥΔΑΣ ΣΤΗΝ Κ. ΚΟΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΝΑ.

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΟΦΕΛΟΥΣ ΧΩΡΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

8. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΜ. ΛΕΩΦ. ΕΘΝ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΤΗ ΣΟΥΔΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

9.Συμπληρωματική παρακατάθεση αποζημίωσης

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

10. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε (ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

11.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

12. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

13.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Υ.Ε -ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΨΥΧΗ ΑΕ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ