Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

10/5/2017, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

10.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:05

Εκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 11η του μηνός ΜΑΪΟΥ έτους 2017, ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 9:00 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 26/2016 ΑΠΟΦ. Ε. Π. Ζωής ΚΑΙ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 200/2016 ΑΠΟΦ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΤΕΤΑΡΤΗΣ

2. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ-ΤΖΑΣΜΕΝ -ΜΑΡΙΑΣ ΠΟΥΛΤΙΔΟΥ 

3.ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΕ-ΝΙΚΗΣ ΚΑΡΕΦΥΛΛΑΚΗ

 

Η Επιτροπή πρέπει να συνεδριάσει κατεπειγόντως σύμφωνα με το άρθρο 73 του Ν. 3852 επειδή οι ημερομηνίες είναι ασφυκτικά περιορισμένες περι της λήψης αποφάσεων για τα ανωτέρω θέματα.

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ