Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

20/6/2017, Πρόσληψη 37 συνολικά ατόμων για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής & Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων

20.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:06

 

Από τη Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων γνωστοποιείται η πρόσληψη τριάντα επτά (37) συνολικά ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.2190/1994, του άρθρου 9 του Ν.3812/2009 καθώς και του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 για διάστημα έως τρεις (3) μήνες, τα οποία καθορίζονται ως στελέχη και εργατικό προσωπικό για τη λειτουργία της Παιδικής Εξοχής και Κατασκήνωσης του Δήμου Χανίων για το έτος 2017.

Περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη πρόσληψη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.chania.gr/katoikoi/proslipseis/proslkalathas19062017.html