Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/5/2017, Χορήγηση κάρτας μονίμων κατοίκων 2017-2018

02.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:05

 

Από αύριο, Τετάρτη 03/05/17, ξεκινά η διαδικασία χορήγησης καρτών μονίμων κατοίκων. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 

1) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αιτούντος.

2) Αντίγραφο της δήλωσης Ε1 (φορολογικού έτους 2016, όλες τις σελίδες).

3) Δημοτική ενημερότητα (χορηγείται από το Τμήμα Δημοτικού Ταμείου).

4) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων).

map