Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

3/8/2017, Ενημέρωση από τη Δ/νση Οικονομικών του Δήμου Χανίων για τις κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων

03.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

 

Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων ανακοινώνεται ότι οι κάρτες στάθμευσης μονίμων κατοίκων έτους 2017-2018, με ημερομηνία λήξης 30/06/2018, είναι οι μοναδικές, που ισχύουν.

Σε περίπτωση, που γίνεται χρήση καρτών μονίμων κατοίκων άλλων ετών, θα βεβαιώνονται παραβάσεις.

Όσοι επιθυμούν να λάβουν κάρτα μονίμων κατοίκων παρακαλούνται να καταθέσουν στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1) Αντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας στο όνομα του αιτούντος.

2) Αντίγραφο της δήλωσης Ε1 (φορολογικού έτους 2016, όλες τις σελίδες).

3) Δημοτική ενημερότητα (χορηγείται από το Τμήμα Δημοτικού Ταμείου).

4) Υπεύθυνη δήλωση (χορηγείται από το Τμήμα Ελεγχόμενης Στάθμευσης & Ελέγχου Κοινόχρηστων Χώρων).