Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

31/01/2017, Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.)

31.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:01

 

Την Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2017 αρχίζει η υποβολή αιτήσεων για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης ( Κ.Ε.Α.).

Το “Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης” είναι ένα προνοιακό πρόγραμμα, που απευθύνεται σε νοικοκυριά με πολύ χαμηλά εισοδήματα και βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

Α – την εισοδηματική ενίσχυση,

Β – τη διασύνδεση με επιπλέον κοινωνικές υπηρεσίες και προγράμματα,

Γ – την ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας.

Η προθεσμία για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων είναι ανοιχτή και η αίτηση μπορεί να υποβληθεί καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος.

Πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό ιστότοπο του προγράμματος Κ.Ε.Α : https://keaprogram.gr/pub/Home/Contact

Τρόποι υποβολής αίτησης :

  1. Υποβολή της αίτησης απευθείας από τον αιτούντα:

Ο αιτών υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση μέσω του διαδικτυακού ιστότοπου του προγράμματος Κ.Ε.Α.,

https://keaprogram.gr/pub/Account/Login

χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στη φορολογική βάση δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (τους ίδιους που χρησιμοποιεί για την υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος). Με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης ο αιτών δηλώνει υπεύθυνα ότι συναινεί στη διασταύρωση των στοιχείων όλων των μελών του νοικοκυριού.  1. Υποβολή της αίτησης μέσω του Δήμου Χανίων – Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας

1 – Δημαρχείο Χανίων – Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας,

(από Δευτέρα έως Πέμπτη 9.00 – 13.00).2 – Δημαρχείο Χανίων – Γραφείο Διαμεσολάβησης

( από Δευτέρα έως Παρασκευή 9.00 – 13.00 )  1. Υποβολή της αίτησης μέσω όλων των Κ.Ε.Π. του Δήμου ΧανίωνΠεριπτώσεις δυνητικά ωφελουμένων, που επιθυμούν να δηλώσουν μεταβολές μη εμφανιζόμενες στα σχετικά πιστοποιητικά ή διορθώσεις σε αυτά (π.χ. αριθμός τέκνων, ύψος εισοδήματος, κ.λ.π.) θα μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μόνο στο Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Προστασίας ΑμΕΑ και Ισότητας ή στο Γραφείο Διαμεσολάβησης του Δήμου Χανίων.

photo