Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

3/8/2017, Διευκρινίσεις από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Χανίων αναφορικά με τις παραβάσεις κοινόχρηστου χώρου

03.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:08

 

Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών ανακοινώνεται ότι κατ' εφαρμογή του ν.4483/ΦΕΚ 107/ Α'/άρθρο 55/31-07-2017, οι εκθέσεις βεβαίωσης παραβάσεων για κοινόχρηστο χώρο θα συνοδεύονται από εντολή άρσης της αυθαίρετης κατάληψης του κοινόχρηστου χώρου. Η αφαίρεση των κάθε είδους αντικειμένων, που έχουν τοποθετηθεί στον κοινόχρηστο χώρο, θα πρέπει να γίνει εντός επτά (07) ημερών από την επόμενη της επιδόσεως.

Αν ο παραβάτης δεν συμμορφωθεί, τα εν λόγω αντικείμενα θα απομακρύνονται άμεσα από συνεργείο του Δήμου. Τα αντικείμενα, που αφαιρούνται, καταγράφονται και δεν επιστρέφονται αν προηγουμένως δεν καταβληθεί ειδικό πρόστιμο για τα έξοδα μεταφοράς και αποθήκευσης αυτών.

Αν μετά την αφαίρεση των ανωτέρω αντικειμένων διαπιστωθεί δεύτερη παράβαση, αφαιρείται η άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου για χρονικό διάστημα έξι (06) μηνών. Αν το ανωτέρω χρονικό διάστημα δεν συμπληρώνεται εντός του ημερολογιακού έτους, που αφορά στην άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου, δεν χορηγείται στον παραβάτη νέα αντίστοιχη άδεια στο επόμενο ημερολογιακό έτος μέχρι συμπληρώσεως του χρονικού διαστήματος αυτού.