Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

25/7/2017, Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών

25.07.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:07

 

Ο Δήμος Χανίων, προκειμένου να συγκροτήσει Συμβούλιο Ένταξης Μεταναστών (Άρθρο 78 Ν. 3852/2010) καλεί όσους επιθυμούν να εκλεγούν ως μέλη του ανωτέρω Συμβουλίου, να υποβάλλουν την υποψηφιότητά τους στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χανίων (∆/νση: Κυδωνίας 29. Τ.Κ. 73135), το αργότερο μέχρι τις 8 Αυγούστου 2017.

Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στο τηλ. 2821 3 41617.  

 

ΠΡΟΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ