Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

25/5/2017, Μεταστέγαση ΚΕΠ 832 Δ.Δ. Θερίσου

25.05.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:05

 

Το Κ.Ε.Π. του ∆.∆. Θερίσου θα παραμείνει κλειστό έως και αύριο, 26/5/2017, ενώ από τη ∆ευτέρα 29/5/2017 θα λειτουργεί στο νέο κτίριο του ∆ήμου στο Βαμβακόπουλο, Λεωφ. Καζαντζάκη 82.