Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

31/10/2017, Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χανίων, Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, Παν/μίου Θεσσαλίας – ΕΛΚΕ & «Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»

31.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 11:10

 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου “LIFE CONOPS” υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Μπενακείου Φυτοπαθολογικού Ινστιτούτου, του Δήμου Χανίων, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και του Εθνικού Κέντρου Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ».

Οι συγκεκριμένοι Φορείς συμφώνησαν να συνεργαστούν σε θέματα εφαρμογής μεθόδων καταγραφής, μελέτης και αντιμετώπισης χωροκατακτητικών κουνουπιών με απώτερο στόχο την ορθή διαχείρισή τους στην Π.Ε. Χανίων. Ο σκοπός της συνεργασίας είναι η συλλογή και αξιολόγηση δεδομένων σχετικά με τα συγκεκριμένα είδη κουνουπιών στην Π.Ε. Χανίων σε συνεργασία και με τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας Π.Ε. Χανίων. Ως εκ τούτου, οι Συνεργαζόμενοι Φορείς αφενός θα αξιοποιήσουν τα έως τώρα δεδομένα και αφετέρου θα συνεργαστούν για τη συλλογή και αξιολόγηση νέων στοιχείων, με τελικό στόχο την επιτυχή διαχείριση του ζητήματος και την αποφυγή των νοσημάτων, που μεταδίδονται από τα συγκεκριμένα είδη.

Τι είναι τα χωροκατακτητικά είδη;

Τα είδη (φυτά, ζώα), που εισέρχονται σε νέους βιότοπους, μπορούν να κυριαρχήσουν στην ενδημική χλωρίδα ή πανίδα και να βλάψουν το σύνολο ενός φυσικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπου. Οι εν λόγω οργανισμοί είναι γνωστοί ως «χωροκατακτητικά είδη» (invasive species).

Ειδικότερα για τα κουνούπια, αρκετά είναι τα είδη, τα οποία είναι χωροκατακτητικά (invasive mosquito species-IMS) και έχοντας εισαχθεί στην Ευρωπαϊκή επικράτεια βρήκαν ιδανικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες. Ένας εκπρόσωπος της ομάδας αυτής είναι το Ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus).

Το έργο LIFE CONOPS στην Κρήτη

Στο έργο LIFE CONOPS εκτός από το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινσ/το (που έχει και το συντονισμό) συμμετέχουν Ινστιτούτα, ιδιωτικές εταιρείες και δημόσιοι φορείς από Ελλάδα και Ιταλία.

Στο πλαίσιο του έργου LIFE CONOPS δημιουργήθηκαν ειδικοί χάρτες (χάρτες καταλληλότητας), που απεικονίζουν τη δυνατότητα εισαγωγής και εγκατάστασης των χωροκατακτητικών κουνουπιών στην ελληνική επικράτεια. Από τους χάρτες καταλληλότητας που προέκυψαν, η Κρήτη εμφανίζεται να είναι από τις πλέον κατάλληλες περιοχές για εισαγωγή και εγκατάσταση των χωροκατακτητικών κουνουπιών (συμπεριλαμβανομένου και του Aedes albopictus ή Ασιατικό κουνούπι τίγρης).

Το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο, με συντονιστή τον Δρ. Αντώνιο Μιχαηλάκη (Ερευνητής Εντομολόγος), σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Κρήτης και τα Τμήματα Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Κρήτης, εγκατέστησαν από την άνοιξη του 2015, δίκτυο παγίδων παρακολούθησης για το Ασιατικό κουνούπι τίγρης στην Περιφέρεια Κρήτης, δίνοντας έμφαση στα πιθανά σημεία εισόδου (π.χ. αεροδρόμιο, λιμάνι, κ.λ.π.).