Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

28/12/2017, Ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά η κατάθεση προσφορών για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ»

28.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:12

Σήμερα, 28/12/2017 ολοκληρώνετε ηλεκτρονικά η κατάθεση προσφορών για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την κατασκευή του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΧΑΛΗΔΩΝ ΚΑΙ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗΣ».

Το προτεινόμενου έργο αφορά την διαμόρφωση της οδού Χάληδων και του αύλειου χώρου της Μητρόπολης η οποία περιλαμβάνει και την διαμόρφωση της παρόδου που συνδέει την οδό Χάληδων με την οδό Ζαμπελίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ και ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και το ύψος του προϋπολογισμού του έργου ανέρχεται στο 1.400.000 ευρώ. Ένα σημαντικό έργο που θα αναβαθμίσει την κυριότερη πύλη εισόδου της παλιάς πόλης και του Ενετικού Λιμένα.