Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/3/2017, Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 3/3/2017

02.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:03

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 3η Μαρτίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ

2.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

3.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2406, ΜΕ-114806, ΚΗΥ-7703, ΚΗΙ-2444, ΚΗΥ-7751 ΚΑΙ ΚΗΥ-4835 ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

4.

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΔΩΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΧΑΝΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

5.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΣΤΕΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

6.

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΦΟΔΣΑ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη για τους εξής λόγους:

1. Για το θέμα της ανάθεσης της υπηρεσίας διάθεσης – μεταφοράς – τοποθέτησης και καθαριότητας χημικών τουαλετών επειδή αποτελεί ζήτημα δημόσιας υγείας και η προηγούμενη σύμβαση ανάθεσης έχει ήδη λήξει.

2. Για το θέμα της διάθεσης πιστώσεων για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και θέρμανσης επειδή είναι απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την κίνηση των οχημάτων του.

3. Για το θέμα της διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη δαπανών έκτακτης επισκευής βλαβών στα οχήματα του Δήμου επειδή είναι απαραίτητες για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την κίνηση των οχημάτων του.

4. Για το θέμα του ορισμού υπολόγου επειδή θα πρέπει άμεσα να εξοφληθεί η δαπάνη στο Υποθηκοφυλακείο για να συνταχθεί το συμβόλαιο της δωρεάς του ακινήτου της Λέσχης Χανίων προς το Δήμο Χανίων.

5. Για το θέμα της διάθεσης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπανών φύλαξης του κτιρίου της πρώην Φιλαρμονικής όπου στεγάζονται προσωρινά άστεγοι πολίτες, για λόγους ασφάλειας και επειδή έχει λήξει η προηγούμενη σύμβαση.

6. Για το θέμα της διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη της δαπάνης συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών από ΦΟΔΣΑ λόγω που θα πρέπει να υποβληθεί άμεσα η προγραμματική σύμβαση σε προσυμβατικό έλεγχο.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ