Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

26/10/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

26.10.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 05:10

 

Καλείσθε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 27η  Οκτωβρίου ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΜΗΝΑ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος για την ανάθεση της ασφάλισης των αυτοκινήτων, οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου Χανίων καθώς η προηγούμενη ανάθεση με την ίδια διαδικασία του κατεπείγοντος λήγει στις 5/11/2017, και επειδή ακόμη δεν έχει εκδοθεί απόφαση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση σχετικά με την εκδίκαση της ένστασης, επειδή ο συνοπτικός διαγωνισμός ακόμη δεν έχει τελεσφορήσει και επειδή ακόμη και η τρέχουσα διαδικασία του κατεπείγοντος απαιτεί αρκετό χρόνο για την ολοκλήρωση της και δεν μπορεί να μείνουν ανασφάλιστα τα οχήματα του Δήμου έστω και για ημέρα καθώς αυτό σημαίνει την ακινητοποίηση τους με συνέπειες για την ασφάλεια και την υγεία δημοτών.

                                       

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ