Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/6/2017, Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

02.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 14:31

 

Tακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 6η Ιουνίου ημέρα Τρίτη και ώρα 9:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1.  

ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΑΣΚΗΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΚΤΑΣΗΣ ΩΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ)

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΦΕΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 13/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΧΑΝΙΩΝ (ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΚΛΗΣΕΙΣ ΠΑΡΑΝΟΜΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ)

 1.  

ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ»

 1.  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ»

 1.  

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ»

 1.  

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΞΟΦΛΗΜΕΝΕΣ ΑΠΟ ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ Δ.Ε. ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΥΛΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΗΤΡΩΩΝ ΑΡΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΤΥΕ-70 ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-83249 ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ (JCB) ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2402 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4880 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2427 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7811 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2447 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΧΒΒ-851 ΔΙΚΥΚΛΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4811 ΦΟΡΤΗΓΟ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2477, ΚΗΥ-7834 ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7702, ΚΗΙ-2426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2479, ΚΗΥ-7820 ΦΟΡΤΗΓΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2426 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΙ-2444 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7820 ΦΟΡΤΗΓΟ ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-4811 (ΦΟΡΤΗΓΟ), ΜΕ-37909 (ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΚΗΥ-7702 ΟΧΗΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΗΣ ΣΤΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΜΕ-37909 ΚΑΙ ΜΕ-71388 (ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ) ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ