Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

27/03/2017, Ορισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Τουρισμού του Δήμου Χανίων

27.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 17:38

 

Με Απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 27/3/2017, ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Τάσος Βάμβουκας, ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Βλαζάκη, αναθέτοντάς του την αρμοδιότητα του Αθλητισμού καθώς και του Γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών. Με την ίδια Απόφαση αναθέτει επιπλέον στην Αντιδήμαρχο, κα. Ελευθερία Αλιφιεράκη, την αρμοδιότητα του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων. 

Ορισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Τουρισμού του Δήμου Χανίων

 

Με Απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 27/3/2017, ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Τάσος Βάμβουκας, ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Βλαζάκη, αναθέτοντάς του την αρμοδιότητα του Αθλητισμού καθώς και του Γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών. Με την ίδια Απόφαση αναθέτει επιπλέον στην Αντιδήμαρχο, κα. Ελευθερία Αλιφιεράκη, την αρμοδιότητα του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων.

Ορισμός Αντιδημάρχου Αθλητισμού και ανάθεση αρμοδιοτήτων Τουρισμού του Δήμου Χανίων

 

Με Απόφαση, την οποία υπέγραψε σήμερα, Δευτέρα 27/3/2017, ο Δήμαρχος Χανίων, κ. Τάσος Βάμβουκας, ορίζει Αντιδήμαρχο τον Δημοτικό Σύμβουλο, κ. Νικόλαο Βλαζάκη, αναθέτοντάς του την αρμοδιότητα του Αθλητισμού καθώς και του Γραφείου Παιδείας και υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών. Με την ίδια Απόφαση αναθέτει επιπλέον στην Αντιδήμαρχο, κα. Ελευθερία Αλιφιεράκη, την αρμοδιότητα του Τμήματος Τουρισμού του Δήμου Χανίων.