Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

17/8/2017, ΔΟΚΟΙΠΠ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

17.08.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 09:58

Ο ΔΟΚΟΙΠΠ ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα εγγραφών επανεγγραφών για τους Βρεφικούς- Παιδικούς Σταθμούς του Οργανισμού σχολικού έτους 2017-2018.

Σύμφωνα με την υπ΄αριθ. 60/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΚΟΙΠΠ δίνεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών από 18/8/2017 έως και 24/8/2017 για την υποβολή ενστάσεων και την κατάθεση συμπληρωματικών δικαιολογητικών όπου απαιτείται .

Τα τελικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν έως τις 4/9/2017.

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΟΚΟΙΠΠ

 

 

 

ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ

 

ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΡΙΩΝ

ΔΕΝ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ

ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ

ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΕΣ

ΕΛΛΙΠΗΣ

ΠΛΗΡΗΣ