Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

28/9/2017, Πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

28.09.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:09

Καλείσθε να προσέλθετε στην τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 2η του μηνός OKTΩΒΡΙΟΥ έτους 2017, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ κκ 030336/ΟΤ 900 -Κ. ΣΟΥΔΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

2.ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΟΔΩΝ ΔΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΚΚΙΝΟ ΜΕΤΟΧΙ -ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

3. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ 3ΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

4 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ κκ 028764/ΟΤ20-29 κ. ΝΕΡΟΚΟΥΡΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

5. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΓΗΣ ΣΤΗΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΜΕ κκ 0909003/ΟΤ1403

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

6.ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ -ΑΙΤΗΜΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

7.ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ -ΦΙΛΟΖΩΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

8.ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Η ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΕΜΜ. ΣΑΡΑΒΕΛΑΚΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

9.ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΜΟΝΙΜΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

10. ΑΙΤΗΜΑΤΑΠΕΡΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΔΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Γ. ΣΑΡΙΚΑΚΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

11.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ -ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΥΝΤΟΥΡΟΓΙΑΝΝΗ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ. Ε. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος