Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

21/04/2017, Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017, ώρα 09.00 π.μ.

21.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 07:04

για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ  ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

1.ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΟΚΟΙΠΠ   ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ ΠΑΧΙΑΝΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

2. ΑΙΤΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ ΧΑΝΙΩΝ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΗΠΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

3.ΑΙΤΗΜΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΜΑΡΑΚΑ ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

4.ΑΙΤΗΜΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ CAPTER FIVE ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

5.ΑΙΤΗΜΑ AΠΟ ΗΗΗ FESTIVALS  ΠΕΡΙ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ  ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ  ΑΛΣΟΣ ΑΓΙΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. ΒΑΡΒΑΡΑ ΠΕΡΡΑΚΗ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 6.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΜ. ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ -ΛΑΚΙΩΤΑΚΗ ΓΙΑΣΕΜΙΝΑΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. Ι.ΜΑΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

7. ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΚΦ 1119 -ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ  ΧΑΛΕΠΑ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

8 ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΗ ΠΡΙΟΣΚΥΡΩΣΗ ΣΤΟ ΟΤ 633-ΚΩΤΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

9. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΙΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΒΛΗΤΕ  - ΚΡΙΑΡΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

10.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ -ΠΑΣΑΚΑΚΙ -ΧΑΡΑΚΙΑΣ (ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗ -ΤΟΛΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ 

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος  κ. κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ  ή αρμόδιος υπάλληλος

 

11.ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ -ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ Ν. ΚΥΔΩΝΙΑΣ (ΑΣΗΜΙΔΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ) 

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

12.ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΕ1 Π. ΣΟΥΔΑ (ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)

εισηγητής αρμόδιος Αντιδήμαρχος κ.Ι. ΜΑΡΑΚΗΣ ή αρμόδιος υπάλληλος

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΕΥΤΥΧΗΣ  ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ