Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

8/3/2017, Διευκρινίσεις για τα πεύκα της Χρυσής Ακτής: Από τη Δ/νση Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας του Δήμου Χανίων

08.03.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 12:11

Από το Δήμο Χανίων, έπειτα από δημοσιεύματα του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου αναφορικά με τα πεύκα, που φύονται στη Χρυσή Ακτή, γνωστοποιούνται τα εξής:

Η Δ/νση Περιβάλλοντος Πρασίνου και Καθαριότητας του Δήμου ετησίως προβαίνει στη φυτοπροστασία των πεύκων από την προνύμφη του εντόμου Thaumetopaea pityocampa, με το βιολογικό σκεύασμα Bacillus thuringiesis. Αυτό πραγματοποιήθηκε και κατά το 2016.

Σε μικρή συστάδα πεύκων, που φύονται στη Χρυσή Ακτή, δεν υπήρξαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Σύμφωνα με τους όρους της τεχνικής μελέτης, θα ακολουθήσει μηχανική καταπολέμηση των προνυμφών, με αφαίρεση και κάψιμο της φωλιάς των εντόμων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα πεύκα, που προσβάλλονται από την προνύμφη του Thaumetopaea pityocampa, αναβλαστάνουν κανονικά.