Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

5/4/2017, Ομόφωνο ψήφισμα Δ.Σ. Χανίων για την αναπροσαρμογή του νομοθετικού πλαισίου χορήγησης συντάξεων σε πολίτες με βαριές αναπηρίες

05.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:04

Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων κατά τη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου 2017 με την υπ΄ αριθμ. 190 ομόφωνη Απόφασή του εξέδωσε το ακόλουθο ψήφισμα, προκειμένου ο ΟΑΕΕ να εισηγηθεί στο Κεντρικό Κράτος, να επανεξετάσει και να αναπροσαρμόσει το νομοθετικό πλαίσιο χορήγησης συντάξεων σε δικαιούχους του, ώστε πολίτες με βαριές αναπηρίες, που δίνουν αγώνα ζωής, παρά τις όποιες οφειλές τους να τύχουν της μεταχείρισης, που αξίζει σε Άτομα με Αναπηρίες και στο δικαίωμά τους για μια αξιοπρεπή ζωή:

 

“Παρατηρείται συχνά το φαινόμενο, πολίτες με μεγάλες οφειλές προς τον ΟΑΕΕ (που πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης στον εν λόγω φορέα), παρ' ότι πιστοποιούνται από ΚΕΠΑ με ποσοστά αναπηρίας 67% και άνω και με ανικανότητα εργασίας, να μην λαμβάνουν αναπηρική σύνταξη από τον ΟΑΕΕ. Αφορά πολίτες, οι οποίοι λόγω του ύψους της οφειλής, αυτή δεν έχει καταστεί δυνατό να ρυθμιστεί στον ΟΑΕΕ και οι οποίοι δεν έχουν άλλο μέσο επιβίωσης. Οι εν λόγω πολίτες βρίσκονται σε δεινή κατάσταση. Θα ήταν λοιπόν αναγκαίο να υπάρξει σχετική νομοθετική πρόβλεψη και ο ΟΑΕΕ να μεριμνήσει για αυτό”.