Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

12/4/2017, Έκτακτη συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Χανίων: Στις 13/4/2017

12.04.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:04

Έκτακτη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 13η Απριλίου ημέρα Μ. Πέμπτη και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017 ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΩΝ 16ων ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΩΝ

 

Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάσει εκτάκτως για την λήψη απόφασης αναφορικά με την εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού με την ενίσχυση Κ.Α. εξόδων που αφορά την συνδιοργάνωση με τον Ναυτικό Όμιλο Χανίων για την διεξαγωγή των 16ων Βενιζέλειων που θα πραγματοποιηθούν στις 22 και 23 Απριλίου 2017.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ