Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

2/2/2017, Τακτική Συνεδρίαση Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων: Στις 6/2/2017

02.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:02

Τακτική δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 6η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ., με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Γνωμοδότηση επί του Σχεδίου Κανονισμού Παραχώρησης Κοινόχρηστων Χώρων.

2. Εξέταση αιτημάτων για χορήγηση προεγκρίσεων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

Αθανασάκη Ειρήνη