Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

13/2/3017, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 17/2/2017

13.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:02

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 17η του μηνός Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 17/2/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 7133/13-2-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

  1. Έγκριση Σχεδίου Κανονισμού παραχώρησης κοινόχρηστων χώρων {Δήμαρχος}

  2. Τροποποίηση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων {Πρόεδρος}

  3. Έγκριση έκτακτης επιχορήγησης και ψήφιση πίστωσης για τις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων {Ξανθουδάκης}