Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

22/12/2017, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/12/2017

22.12.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:12

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Δεκεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 27/12/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 75095/21-12-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

 1. Εξέταση αιτήσεων μείωσης μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων {Μαράκης-Βλαχάκης}

 2. Καθορισμός αντιτίμου για τα προγράμματα ‘Άθλησης του Δήμου Χανίων {Μαράκης-Βλαχάκης}

 3. Ανατροπή αναλήψεων έτους 2017 {Βλαχάκης}

 4. Ορισμός επιτροπών παραλαβής προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2018 {Βλαχάκης}

 5. Ορισμός επιτροπής παραλαβής προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

 6. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας – ευπρεπισμού, σάκων απορριμμάτων και λοιπών αναλώσιμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης}

 7. Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Δήμου Χανίων και των Νομικών του Προσώπων {Βλαχάκης}

 8. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών – υπηρεσιών {Βλαχάκης}

 10. Επιστροφή χρημάτων (Ντουσάκης) {Βλαχάκης}

 11. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων λόγω αλλαγής ιδιοκτησίας ή λανθασμένης βεβαίωσης και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 12. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων μισθωμένων οχημάτων και επαναβεβαίωσή τους όπου απαιτείται {Βλαχάκης}

 13. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων” υποέργο “Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του” αναδόχου ΤΟΞΟ Α.Ε.Τ.Ε. {Στεργιάννης}

 14. Διαδικασία κήρυξης έκπτωσης κτηνιάτρου {Κονταξάκης}

 15. Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου “Βιοκλιματική Αναβάθμιση Πλατείας Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 16. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου “Κυκλοφοριακές παρεμβάσεις & διαμόρφωση περιπατητικής διαδρομής στην περιοχή Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}

 17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. του έργου “Διαμορφώσεις αυλών σχολείων” {Ξανθουδάκης}

 18. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Τακτοποιητικού) του έργου “Επισκευές – Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Ελ. Βενιζέλου – Κεραμειών έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 19. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές συντηρήσεις υποδομών οδών Δ.Ε. Χανίων έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 20. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Επισκευές Συντηρήσεις Υποδομών Οδών Δ.Ε. Θερίσου – Ν. Κυδωνίας έτους 2017” {Ξανθουδάκης}

 21. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού τακτοποιητικού Πίνακα του έργου “Ανακατασκευή της οδού Νίκου Καζαντζάκη” {Ξανθουδάκης}

 22. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Βελτιώσεις Αναπλάσεις Κοινοχρήστων Χώρων και Οδών Περιαστικών Δήμων εκτός Σχεδίου Πόλεως Δ.Ε. Κεραμειών & Δ.Ε. Σούδας” {Ξανθουδάκης}

 23. Έγκριση 4ου Ανακεφαλαιωτικού – Τακτοποιητικού πίνακα του έργου “Οδοποιία εντός Δ.Ε. Χανίων” {Ξανθουδάκης}

 24. Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλάβης για το έργο “Κυκλοφοριακές Παρεμβάσεις και Διαμόρφωση Περιπατητικής Διαδρομής στη περιοχή Αγίων Αποστόλων” {Ξανθουδάκης}

 25. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου “Κατασκευή Υποδομών σε χώρους καταφυγής πολιτικής προστασίας” {Ξανθουδάκης}

 26. Ορισμός επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού ιατρείου μικρών ζώων Δήμου Χανίων” {Ξανθουδάκης}