Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

23/11/2017, Eιδική δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/11/2017

23.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Eιδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεως με θέματα:

1) Διαμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων οικονομικού έτους 2018 έπειτα από την ενσωμάτωση του Σχεδίου Προϋπολογισμού της αριθμ. 573/2017 απόφασης της οικονομικής επιτροπής στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ

2) Στοχοθεσία οικονομικών αποτελεσμάτων Δήμου Χανίων έτους 2018.

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

Μανόλης Αδοντάκης