Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

23/11/2017, Δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων: Στις 27/11/2017

23.11.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 02:11

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 27η του μηνός Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Μανώλης Αδοντάκης

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ 23/11/2017

ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠ’ΑΡΙΘΜ. 68645/27-11-2017 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Άρθρο 67, Ν.3852/10)

 

  1. Παραχώρηση κλειστού γυμναστηρίου Κλαδισού για διοργάνωση Παγκρήτιων αγώνων Ζιου-Ζιτσου {Δήμαρχος}

  2. Έγκριση μετακίνησης και οδοιπορικών εξόδων και εξόδων διαμονής Δημάρχου Χανίων για τη μετάβασή του στην Αθήνα {Δήμαρχος}

  3. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παρ;αλαβής του έργου “Αντιπλημμυρικά έργα ευρύτερης περιοχής πόλεως Χανίων, υποέργο: Διαπλάτυνση Κλαδισού ποταμού στην εκβολή του {Στεργιάννης}

  4. Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της επετείου της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα {Περράκη}

  5. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας “Σύνταξη, Ψηφιοποίηση και Εισαγωγή στο σύστημα GIS χώρων καταφυγής πολιτικής προστασίας & πιλοτική πρότυπη οργάνωσή τους” από τον πάροχο “Βεγλιρή Μιχαήλ” {Ξανθουδάκης}

  6. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αναβάθμιση μουσείου Εθνικής Αντίστασης και Διαμόρφωση Υπαίθριου Χώρου Συγκεντρώσεων στον οικισμό Θερίσου Δήμου Χανίων» {Ξανθουδάκης}

  7. Έγκριση διενέργειας και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων, λιπαντικών ελαίων και χημικών πρόσθετων των νομικών προσώπων του Δήμου Χανίων {Βλαχάκης}

  8. Λοιπές παροχές σε είδος για τις ανάγκες του προσωπικού του Δήμου Χανίων – έγκριση είδους γάλακτος {Βλαχάκης}

  9. Διαγραφή και επαναβεβαίωση οφειλών από τέλη εστίασης, κοινόχρηστου χώρου και πρόστιμο κατάληψης κοινόχρηστου χώρου έτους 2011 από την εταιρεία με την επωνυμία ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ Κ. ΤΣΙΧΛΑΚΗΣ Α. & ΣΙΑ ΕΕ {Βλαχάκης}

  10. Διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους κλήσεων {Βλαχάκης}