Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

27/1/2017, Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Χανίων: Την 31η/1/2017

27.01.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 03:01

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 31η Ιανουαρίου ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

 

 1.  

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

 1.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

 1.  

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΡΟΠΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ “ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΑΡΩΣΗ ΟΔΩΝ”

 1.  

ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

 1.  

ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΤΙΜΗΣ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ “ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ”

 1.  

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΤΑΪΣΤΡΩΝ – ΠΟΤΙΣΤΡΩΝ ΓΙΑ ΑΔΕΣΠΟΤΑ ΖΩΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΧΑΝΙΩΝ

 1.  

ΟΡΙΣΜΟΣ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΝΕΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛΟ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 00-10)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 15-20)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 30-35)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 40-60)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Κ.Α. 70)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3411)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3412)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3413)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3414)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3415)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3416)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 4124)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3423)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3424)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΝΕΚΤΕΛΕΣΤΟ ΜΕΡΟΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016 – ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 3425)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ, ΚΙΝΗΣΗ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ, ΔΟΚΟΙΠΠ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΥΔΡΕΥΣΗ - ΑΡΔΕΥΣΗ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΑΓΙΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ)

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ

 1.  

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ