Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

21/6/2017, «Πρόσκληση σύγκλησης Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Χανίων» (Άρθρο 88 Ν.3852/10)

21.06.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 10:16

 

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 23η του μηνός Ιουνίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., με το παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

 

1. Ορισμός μέλους από τη Δημοτική Κοινότητα Χανίων στο Δ.Σ. του Δημοτικού Γηροκομείου Χανίων

2.Γνωμοδότηση για άδεια χρήσης μουσικής πέραν του ωραρίου, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

3.Γνωμοδότηση για διατήρηση ή απομάκρυνση κενωθέντων περιπτέρων και μετατόπιση περιπτέρου

4. Γνωμοδότηση επί του 3/2016 Πρακτικού Επιτροπής Κυκλοφοριακών Θεμάτων

 

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω ασφυκτικών προθεσμιών.

 

 

 

Η Πρόεδρος του Συμβουλίου

της Δημοτικής Κοινότητας Χανίων

 

 

 

Αθανασάκη Ειρήνη