Είσοδος      |     
Ενημέρωση
Αρχείο ΔΤ 2017

9/2/2017, Τακτική συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Χανίων: Στις 13/2/2017

09.02.2017 | Ώρα δημοσίευσης: 01:02

Τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου  του Κεντρικού Δημαρχείου Χανίων την 13η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2017 ΑΠΟΦ. ΕΠ. ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΠΕΡΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ “ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ” ΜΕ ΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙOΤΗΤΑ “ΠΩΛΗΣΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΠΑΓΩΤΩΝ, ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ, ΠΟΤΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΣΟΚΟΛΑΤΟΠΟΙΪΑΣ, ΜΠΙΣΚΟΤΟΠΟΙΪΑΣ Κ.Λ.Π. ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣMARKS AND SPENCER ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΤΕ” ΠΟΥ ΒΡIΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔO Κ. ΧΙΩΤΑΚΗ ΑΡ. 22

 

2.ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΑΚΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ